Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

Link do zarządzenia