Zarządzenia nr 41 i 42 JM Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku

W Biuletynie Informacji Publicznej UJ pojawiło się zarządzenie nr 41 JM Rektora UJ w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Link do zarządzenia

Można tam również znaleźć zarządzenie nr 42 JM Rektora UJ w sprawie zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku dotyczące organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.).

Link do zarządzenia